ГлаукомаПациентска организация ГлаукомаПовишено вътреочно наляганеСимптоми глаукомаНамалено периферно вижданеБолки в очитеСлепи петнаЗамъглено вижданезагуба на зрениетоОчен прегледНамалено зрениеСлепотаБезплатни прегледи глаукомаБезплатно глаукомаМесец глаукома
 
 

Становище на „Пациентска Организация Глаукома” и инициативен комитет на офталмолозите

02.1.2013 г.
                                                      До
                                                                         Министъра на
                                                                                   здравеопазването  
                                                          Т У К
 
СТАНОВИЩЕ
на „ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАУКОМА”
и ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ОФТАЛМОЛОЗИТЕ
 
Уважаема госпожо Атанасова,
     
         Бихме желали отново да привлечем Вашето внимание върху болестта глаукома и множеството нерешени проблеми около нейното лечение и предотвратяване на слепотата от нея.Милиони хора по света рискуват да загубят зрението си вследствие на тази коварна болест. У нас от нея боледуват над 80 000 души  като близо половината от глаукомно болните не знаят за заболяването си. Вече Ви сигнализирахме за пагубните последици от едва 50% реимбурсация на медикаментите за нейното лечение, тъй като повечето болни са хора с ограничени финансови възможности. Настоятелно Ви молим да преразгледате нашето писмо от миналата година, както и да помогнете за решаването на следните проблеми, които ще облекчат съдбата на глаукомно болните в страната:
1. Официално признаване на болестта глаукома като социално значимо хронично заболяване и реимбурсиране на 100%/ както в повечето страни в света/  на лекарствените медикаменти на основание чл.48 т.2 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисиите по цени и реимбурсиране.
2. С цел ранното диагностициране на болестта, чиято честота се увеличава прогресивно с напредване на възрастта: организиране веднъж в годината с направление от личния лекар на задължителни очни профилактични прегледи, включващи измерване на очното налягане, на пациенти над 40 годишна възраст и на такива с рискови фактори за заболяването.
3. Заплащане от НЗОК на всички необходими изследвания, свързани с първичния основен преглед за диагностициране на заболяването/включващ основни рутинни методи: зрителна острота, биомикроскопия, гониоскопия, офталмоскопия, компютърна периметрия, пахиметрия, ОСТ/.
4. Увеличаване броя на безплатните прегледи, включващи измервания на очното налягане за диспансеризираните пациенти от един път на шест месеца на един път месечно.
5. Заплащане от НЗОК на 2 изследвания на зрителното поле/компютърни периметрии/годишно за болните от глаукома.
6. Заплащане от НЗОК на едно изследване годишно на дебелината на неврофибрилерния слой на ретината/ОСТ/
7. Заплащане на една пахиметрия при I основен преглед.
8. Отпадане на интервала от 30 дни между антиглаукомните оперативни интервенции, заплащани от НЗОК.
         Вярваме,че благодарение на Вас нашите проблеми ще намерят своето позитивно решение защото сме сигурни, че Вие ясно осъзнавате печалния факт, че за един ослепял от глаукома пациент държавата отделя много повече средства отколкото за един зрящ болен от глаукома.
 
ЗА „ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГЛАУКОМА”:
                                Георги Димитров - Председател
 
ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ:
                               
                                Доцент Наталия Петкова - Председател и Председател на ”НАЦИОНАЛНА ГЛАУКОМНА АСОЦИАЦИЯ”
                                 
                                 Академик Петя Василева - Председател на „СЪЮЗА НА ОЧНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ”
                                
                                Доцент Ива Петкова - НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ, ЗАВЕЖДАЩ КАТЕДРА И КЛИНИКА В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”
                                  
                                  Доцент Руска Христова - бивш дългогодишен национален консултант по офталмология и ръководител на очната клиника УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”