ГлаукомаПациентска организация ГлаукомаПовишено вътреочно наляганеСимптоми глаукомаНамалено периферно вижданеБолки в очитеСлепи петнаЗамъглено вижданезагуба на зрениетоОчен прегледНамалено зрениеСлепотаБезплатни прегледи глаукомаБезплатно глаукомаМесец глаукома
 
 

За кампанията

„СЛЪНЦЕТО Е ЗА ВСИЧКИ”
Създаване на модел за превенция от глаукома в малките населени места
    Основна цел на „Пациентска организация”Глаукома” е да насочи вниманието на обществеността към това значимо социално заболяване, да помогне за повишаване нейните познания за него и да допринесе за превенцията на хората над 40 години. Особено уязвими са жителите на малките населени места, които в сравнение с тези в големите български градове и особено столицата, нямат равни възможности с тях по отношение на здравеопазването. Липсата на офталмолог или трудното придвижване до него поради транспортна отдалеченост, физически или финансови затруднения, лишава тези хора от всякаква превенция и лечение и поражда реални условия за влошаване на зрението при заболелите и опасност от най-страшното- ослепяване.Именно към тези хора в неравностойно положение ще бъдат насочени нашите усилия да съдействаме за тяхната информираност относно глаукомата, да допринесем за нейното ранно откриване и най-важното да им помогнем да не загубят зрението си.
    След предварителна координация с общинските власти на град Елин Пелин и с тези на прилежащите към него 13 малки населени места, проектът ще стартира по време на “Световната глаукома седмица” - 10-16 март 2013 г. Информативно-рекламно му огласяване ще се състои в районния център с пресконференция,а след това и презентация за болестта глаукома пред местната общественост и с безплатно измерване на очното налягане на желаещите. Ще бъдат отпечатани и разпространени специални рекламни афиши, листовки и флаери, свързани с проекта.Този модел ще бъде възпроизведен в цялата община като безплатните очни прегледи ще бъдат извършвани на място от специалисти.