ГлаукомаПациентска организация ГлаукомаПовишено вътреочно наляганеСимптоми глаукомаНамалено периферно вижданеБолки в очитеСлепи петнаЗамъглено вижданезагуба на зрениетоОчен прегледНамалено зрениеСлепотаБезплатни прегледи глаукомаБезплатно глаукомаМесец глаукома
 
 

Кой е в риск от развитие на глаукома?

В предната част на окото има място наречено предна камера. Течност постоянно преминава във и извън камерата и почиства близо разположените тъкани. Течността излиза от камерата през отворения ъгъл, където се срещат роговицата и ирисът.

 
Понякога, когато течността достигне ъгъла, тя преминава прекалено бавно през „източващата мрежа”. Тъй като течността продължава да се произвежда, налягането в окото се покачва до ниво, което може да увреди оптичния нерв. Когато оптичният нерв се увреди от повишеното вътреочно налягане, възниква откритоъгълна глаукома и загуба на зрение.
 
Съществуват множество теории за възникването на болестта:
 
1. Повишеното вътреочно налягане уврежда нервните клетки на ретината и на зрителния нерв поради механичен натиск.

2. Повишеното вътреочно налягане притиска съдовете, които изхранват ретината и зрителния нерв и натискът предизвиква промени, свързани с нарушено изхранване.

3. Наличието на ниско кръвно налягане и високо вътреочно налягане и редица съдови заболявания нарушават съдовата регулация на окото

4. Повишени нива на продукти на обмяната, които не се преработват, действат токсично на клетките на ретината

5. Наличие на мутации в някои гени

6. Промени в съдържанието на вътреочната течност с наличие на белтъци, хормони, растежни фактори, които имат токсично действие върху клетките на ретината

7. Автоимунна теория - изработване на антитела спрямо собствени тъкани
 
Не е задължително повишено вътреочно налягане да е равносилно на глаукома. Повишено вътреочно налягане означава, че има риск от глаукома, но не означава, че имате болестта. Човек има глаукома единствено ако оптичният му нерв е увреден.
 
Не всеки човек с повишеното вътреочно налягане развива глаукома. При някои хора по-високото очно налягане може да не увреди зрителния нерв. Също така определно ниво на налягане може за едни хора да е високо, а за други – нормално, респективно на едни хора оптичният нерв да се увреди, а на други – не.
 
По тази причина очните прегледи на „разширена зеница” са много важни.
 
Глаукома може да се развие и без повишено вътреочно налягане. Тази форма на глаукома е наречена „Глаукома при нормално вътреочно налягане”. Тя е по-рядко срещаща се в сравнение с откритоъгълната глаукома.
 
За кого има риск от развитие на глаукома?
Рискови фактори:
  • Възраст - всеки човек над 60 години;
  • Фамилна анамнеза
  • Раса - афро-американци над 40 г;
  • Пол – жените са 3 пъти по-засегнати от първична закритоъгълна глаукома;
  • Други заболявания - диабет (3 до 6 пъти по-голям риск), късогледство, хипо- и хипертиреоидизъм, неврологични заболявания;
  • Травми - тежка травма, като например удар в окото, може да предизвика повишаване на вътреочното налягане. Травмата може също така да предизвика дислокация на лещата, затваряйки преднокамерния ъгъл. Други рискови фактори са отлепване на ретината, вътреочни тумори, очни възпаления като ирит и хроничен увеит. При хирургични процедури на окото също може да се предизвика повишаване на вътреочното налягане;
  • Увреждане на очния кръвоток, водещо до влошаване изхранването на зрителния нерв;
  • Ниско диастолно кръвно налягане.
Световната здравна организация препоръчва всички хора над 40 години да направят първия си профилактичен очен преглед, включващ и измерване на вътреочното налягане.
След 60-годишна възраст е необходимо ежегодно обстойно изследване и оценка на очното състояние.